Ny leder i IL Frea

På årsmøtet mandag 27 mars ble Kenneth Johansen valgt som ny leder i IL Frea

AK og Per
AK og Per
lederskifte
lederskifte

Etter 8 år som leder valgte Per Johansen å gi stafettpinnen videre til "yngre krefter".

Anne-Kathrine Tokerud gikk av som sekretær. Nytt styremedlem her er Karianne Bæhr Bjørkli

Vi takker Per og AK for vel gjennomført arbeid i IL Frea.

Powered by CustomPublish CMS