Årsmøte IL Frea 18 mars 2019

Øvre Alta skole

Alle medlemmer inviteres til årsmøte i idrettslaget mandag 18. mars 2019 kl 20. Møtet blir på Øvre Alta skole- inngang ved gymsalen. Vanlige årsmøtesaker. Lett bevertning.

Velkommen!

SAKSLISTE:

 

SAK 1: Godkjenne de stemmeberettigede

SAK 2: Godkjenne innkalling og saksliste

SAK 3: Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen

SAK 4: Årsberetning 2018 IL Frea

SAK 5: Regnskap 2018

SAK 6: Budsjett 2019

SAK 7: Organisasjonsplan - endringsforslag

SAK 8: Valg

 

Powered by CustomPublish CMS