mygg jenter

Temakveld for barne og ungdomsfotball

Det er et ønske fra IL FREA at de som skal fungere som trenere for barne og ungdomsfotball, skal gjennomføre disse kursene i forkant av fotballsesongen 2015. Ta kontakt med leder i fotballgruppen for påmelding. Roy Birger Bjørkli, mob: 909 12 169 eller på epost: roybb@online.no

Jeg håper vi kan samle alle barnetrenerne og ungdomstrenerne og kjøre dette kurset i egen regi.

 

Til orientering!

Finnmark fotballkrets tilbyr klubbene følgende modulkurs våren 2015.
Gjennomføring av dette blir April/Mai. Vi vil koordinere dette og ha stedene klare i slutten av Mars.
Finnmark Fotballkrets vil stille med instruktør.
Modulkursene er gratis. Klubben stiller med lokale, noe å bite i til deltakere, bane og objekter til praksisøktene.
Barnefotballkvelden: 10-12 objekter i aldersgruppen 7-10 år
Ungdomsfotballkvelden: 10-12 objekter i aldersgruppen 13-16 år

Barnefotballkvelden
Varighet: Én kveld (4 timer)
Innhold: Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis.
Metode: 1,5 time teori og 2,5 time praksis.
Barnefotballkvelden – gjennomføres for alle i klubben som har verv i barnefotball. Dette er altså et kurs der trenere, lagledere, foreldre og klubbens styre kommer sammen. Kurset skal tilpasses den enkelte klubbs behov – i forkant. Å gjennomføre dette kurset er en forutsetning for alle klubber som ønsker å være gode på barnefotball.
Sentrale temaer:
Verdigrunnlag og budskap
* Fotball for alle
* Trygghet vs. Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling
* Fair play – det handler om respekt

Hvordan skal klubben tilrettelegge for god barnefotball?
* Om differensiering og jevnbyrdighet
spesielt.
* Om å være mestringsorientert vs.
resultatorientert.
* Om god kampledelse fra sidelinjen.

God fotballaktivitet i praksis i forhold til alder og modning.
* 6-8 år
* 9-10 år
* 11-12 årUngdomsfotballkvelden
Varighet: Én kveld (4 timer)
Innhold: Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis.
Metode: 1,5 time teori og 2,5 time praksis.
Ungdomsfotballkvelden – gjennomføres for alle i klubben som har verv i ungdomsfotballen. Dette er et kurs der trenere, lagledere og klubbens styre kommer sammen. Kurset skal tilpasses den enkelte klubbs behov – i forkant. Å gjennomføre dette kurset er en forutsetning for alle klubber som ønsker å være gode på ungdomsfotball.
Sentrale temaer:
Ungdomsfotballens verdigrunnlag og budskap.
* Fotball for alle.
* Trygghet vs. Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling.
* Fair play − det handler om respekt.

Hvordan skal klubben tilrettelegge for god ungdomsfotball?
* Ungdommen: karakteristika og medbestemmelse
* Fair play på og uten for banen:
- På benken − på banen − på tribunen.
- Dommeren som medspiller.
- Det handler om å ta vare på hverandre.
- Fair play-kontrakter.
* Hvordan tilrettelegge for en god overgang fra barne- til ungdomsfotballen?
* Hvordan tilrettelegge for de ulike løpene i ungdomsfotballen?
- For de som vil trene og spille litt?
- For de som ønsker og har forutsetninger for å bli fotballspillere på høyt nivå?
- For de som ønsker å bli i fotballfamilien som trener, leder eller dommer? God fotballaktivitet i praksis i forhold til forutsetninger og ambisjoner

Powered by CustomPublish CMS